Lập Group Trên Facebook

10 Bước để phát triển một group trên Facebook. Mọi thứ bạn cần biết về Facebook Groups - Quantrimang.com. Hướng dẫn tạo nhóm - tạo group trên Facebook. Những điều cần biết về Group trên Facebook (Phần I). Hướng dẫn cách tạo/xóa nhóm (Facebook Group) trên Facebook